Stilhed, bøn og natur på Mørkholt

Bededag, bøn og stilhed hører sammen. Derfor arrangerer vi rammer for to dage med gode muligheder for stilhed til bøn og eftertanke på Mørkholt Strand Camping i Storbededagsferien 27. og 28. april 2018.

Alle, som har lyst til to dages stilhed i gode omgivelser er velkommen. Der indrettes bederum, hvor der inviteres til bøn og aftensang. Vi bygger et enkelt skovkapel, som kan benyttes hele dagen, og hvor der arrangeres morgenbøn og middagsbøn. Hver eftermiddag kan man deltage i en bønnevandring i den smukke natur i området omkring campingpladsen.

Bederummet kan ligesom skovkapellet frit anvendes hele dagen til stilhed, refleksion og bøn. Der fremlægges bedeliste og forslag til refleksioner i bederummet.

Der er ingen tilmelding til dette storbededagsarrangement. Alle kan deltage i fællessamlingerne i det omfang, de ønsker, og alle kan frit benytte de omtalte faciliteter som ramme for bøn og stilhed i løbet af dagene.

Peter Nord Hansen arrangerer de forskellige rum og vil være til stede og lede samlingerne morgen, middag og aften. Han vil også gå forrest i den fælles bønnevandring om eftermiddagen.

Dagsprogrammet begge dage:

10.00 Morgenbøn ved skovkapellet. Indledes med fællessang uden musik

13.00 Middagsbøn ved skovkapellet

16.00 Bønnevandring. Vandring i naturen med indlagte bønnestationer

21.00 Aftensang i bederummet. Bøn og lovsang i en liturgisk ramme akkompagneret af et instrument (klaver eller guitar)

 

Kontaktperson: Peter Nord Hansen.  Tlf. 26892201