Lørdag d. 23. juni er der Sct. Hans fest på stranden, arrangeret af Mørkholt Strand Camping. 

 

Igen i år lægger vi meget vægt på en god forkyndelse ud fra Guds ord, og et godt fællesskab.

 

I år får vi besøg af bl.a. Lasse Holmgaard Iversen fra Bibellæser Ringen, som vil holde de 2 første bibeltimer om trosvidner. Abraham og Josef ud fra den vinkel som Hebræerbrevet 11 taler om dem.
Vi får også besøg af missionær Brian Madsen fra Vejle.
Hedenstedkoret kan vi glæde os til at være sammen med søndag.
Judy og Arne Skjerning vil også i år ugen igennem være sammen med os, og synge og spille ved møderne.
Mulighed for grill og fællesspisning onsdag.
De fleste eftermiddage inviteres der til fælles kaffebord, hvor vi hygger os og synger sammen m.v.
Hver formiddag er der fællesbøn umiddelbart før bibeltimen.

Kontaktperson: Arne Olesen

arne.olesen(at)indremission.dk   75929693/21612494 

Vi glæder os til at være sammen med dig. 

Lørdag den 23. juni

Kl. 15.00 Velkomst og kaffe.

Kl. 20.00 Sct. Hans aften.

Søndag den 24. juni

Kl. 10.00 Gudstjeneste i omegnens kirker.

Kl. 19.30 Hedenstedkoret.

Mandag den 25. juni

Kl. 10.00 Bibeltime v/ landsleder i Bibellæser-Ringen Lasse H. Iversen, Aarhus. »Trosvidner I – Om Abraham« ud fra Hebr. 11

Kl. 14.30 Fælleskaffe.

Kl. 19.30 Lasse H. Iversen

Tirsdag den 26. juni

Kl. 10.00 Bibeltime. Lasse H. Iversen. »Trosvidner II – Om Josef« ud fra Hebr. 11. Kl. 14.30 Fælleskaffe.

Kl. 19.30 Missionær Brian Madsen, Vejle.

Onsdag den 27. juni

Kl. 10.00 Bibeltime. Bibeltime v/ fritidsforkynder Jørgen Hedager Nielsen, Børkop. 1 Joh brev. "Syndere uden synd".

Kl. 17.30 Grillaften.

Kl. 19.30 Vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, Fredericia

Torsdag den 28. juni

Kl. 10.00 Bibeltime. Jørgen Hedager Nielsen. I Joh brev. "I kender sandheden".

Kl. 14.30 Fælleskaffe.

Kl. 19.30 Pens. missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg. Sang ved koret Cirka, Fredericia

Fredag den 29. juni

Kl. 10.00 Bibeltime Jørgen Hedager Nielsen. I Joh brev. "Frimodighed på dommens dag".

Kl. 14.30 Fælleskaffe.

Kl. 19.30 Pens. missionær Arne Nørgaard, Kolding

Lørdag den 30. juni

Kl. 10.00 Afslutningssamvær ved Judy & Arne Skjerning, Målev. Judy & Arne Skjerning, Herlev, medvirker med sang og musik.

Bedemøde hver dag kl. 9,30

Vi har glæden af at Senior UNO Camp er her i samme uge.
Se meget mere om det her.