Fællesskab og forkyndelse

Vi lægger meget vægt på en god og central forkyndelse og et godt fællesskab.

I år får vi besøg af Indre Missions tidligere formand pastor Christian Poulsen, Herning, som vil holde de tre første bibeltimer. De to sidste timer holdes af pastor Leif Mortensen, Aulum (kendt bl.a. fra IMTs ugentlige brevkasse).

Ved aftenmøderne bliver der lejlighed til at høre bl.a. Hedenstedkoret, ”De tre tenorer” og ikke mindst Judy & Arne Skjerning.

Taler holdes af Peter Wind, Bjarne Hvidberg, Jens Ole Jespersen, Christen Peter Olesen og Johan Schmidt Larsen.

De fleste eftermiddage inviteres der til fælles kaffebord, hvor vi både hygger os og synger sammen. Og en enkelt aften er der også mulighed for fællesspisning. Hver formiddag er der fællesbøn umiddelbart før bibeltimen.

Vi glæder os til at være sammen med dig.

Kontaktperson: Peter Kristensen. Tlf. 28899997

Se hele programmet her.

Sommerfællesskab i UNO

SENIOR UNO er også med på Indre Missions Seniorcamping 1. Det er et tilbud til dig, der er alene, om også at have mulighed for at komme på bibelcamping til sommer gennem Senior Uno. Her er der mulighed at få et socialt fællesskab med andre i samme situation: det at være alene. Vi hygger os sammen med fælles måltider, gåture, udflugter i området og deltager i de fælles møder i teltet.

Vi håber at se dig til sommer!

Har du lyst til at vide mere og se vores programmer, er du velkommen til at kontakte os. Du kan finde vores hjemmeside her. 

Kontaktperson: Bodil Bentzen.  Tlf. 29829952