Lørdag d. 22. juni

Kl. 15.00 Velkomst og kaffe

Kl. 19.30 Hedenstedkoret

Søndag d. 23. juni

Kl. 20.00 Sct. Hans aften

Mandag d. 24. juni

Kl. 10.00 Bibeltime: Moses’ barndom og ungdom - den første læretid.

V/ pastor emeritus Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder.

Kl. 19.30 Sognepræst Anders Dalgaard, Øster Snede, taler over emnet:

»Fra det dybe råber jeg til dig« Salme 130,1-2.

Tirsdag d. 25. juni

Kl. 10.00 Bibeltime: Moses’ ungdom – den åndelige udvikling.

V/ Jørgen Bækgaard Thomsen.

Kl. 19,30 Anders Dalgaard. Emne: ”I tornebuskens skygge” Dom. 9,7-15

Onsdag d. 26. juni

Kl. 10.00 Bibeltime: Moses’ manddom - lederen v/ Jørgen Bækgaard Thomsen.

Kl. 17.30 Fællesspisning.

Kl. 19.30 Anders Dalgaard. Emne: »Under en åben himmel og foran en åben dør«

Johs. 1,51 & Johs. Åb. 4,1

Torsdag d. 27. juni

Kl. 10.00 Bibeltime: Salme 8 v/ professor Kurt E. Larsen, Aarhus.

Kl. 19.30 Kurt E. Larsen. Emne: Er der et liv efter døden?

Fredag d. 28. juni

Kl. 10.00 Bibeltime: Salme 84 v/ Kurt E. Larsen.

 

Vi vil gerne opfordre til fælles kaffebord både eftermiddag og aften i teltet. Medbring selv kaffe/the og kage. Judy & Arne Skjerning, Måløv, medvirker med sang og musik i ugens løb.

 

Kontaktperson: Arne Olesen arne.olesen(at)indremission.dk  75929693 / 21612494