Frigørende fællesskab, der favner

Seniorcamping 2 er stedet, hvor vi får dyb bibelundervisning og frigørende forkyndelse. Vi mener, at undervisning i Bibelens lære og forkyndelse af Jesu Kristi frelsergerning er en stærk baggrund for, at vi kan have et fællesskab med hinanden – et fællesskab, der favner!

I år leder bibelundervisningen os ind i udvalgte afsnit af Hebræerbrevet. Det er forkynder Brian Madsen, Vejle, der underviser.

Det er 30 år siden, campingen begyndte. Det fejres onsdag aften den 9. august. I løbet af ugen bliver der mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter.

Vi håber rigtig mange vil være med i det fællesskab vi tilbyder. Du kan selvsagt bo på campingpladsen i vogn eller hytte; men du er også velkommen til et enkelt eller flere møder.

På vores hjemmeside kan du orientere dig nærmere. 

Kontaktperson: Arne Nørgaard. Tlf. 26392050 

Med venlig hilsen Udvalget for Seniorcamping2